Ärende RS/2148/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-11 N/A Under beredning

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Beskrivning

Meddelande att IVO dnr 8.2.1-41129/2018, har tagit emot klagomål på hälso- och sjukvården över pre-op. hos dagkirurgen (ÅN)

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RS/2148:1/2018 2018-12-11Meddelande att IVO dnr 8.2.1-41129/2018, har tagit emot klagomål på hälso- och sjukvården över pre-op. hos dagkirurgen[Skyddat]
RS/2148:2/2018 2018-12-21Meddelande - återkommer i ärendet[Skyddat]
RS/2148:3/2018 2019-02-08Till patienten angående klagomålet[Skyddat]
RS/2148:4/2018 2019-02-08Svar till IVO angående klagomål[Skyddat]