Ärende RS/2147/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-11 N/A Under beredning

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Ledningskraft (representanter från länets kommuner och regionen)

Beskrivning

Fallpreventiva åtgärder Jämtlands län

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL