Ärende RS/2146/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-11 N/A Avslutad

Handläggare

Avsändare/Mottagare

[Skyddat]

Beskrivning

[Skyddat]

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RS/2146:1/2018 2018-12-06Orosanmälan till socialtjänsten gällande vuxen, från akutmottagningen [Skyddat]