Ärende RUN/596/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-11 N/A Under beredning

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Region Jämtland Härjedalen Regional utveckling

Beskrivning

Uppföljning och utvärdering 1:1 medel

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RUN/596:1/2018 2018-12-11Uppföljning och utvärdering 1:1 medelRegion Jämtland Härjedalen Regional utveckling