Ärende RS/2145/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-11 N/A Avslutad

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Inspektionen för vård och omsorg, Umeå

Beskrivning

Enskilt klagomål, Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.2.1-39579/2018-4 begär yttrande och journalkopior från psykiatriska kliniken samt Närvården på hälsocentralen Strömsund

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RS/2145:1/2018 2018-12-10Underrättelse och begäran om handlingar och uppgifter (IVO Dnr 8.2.1-39579/2018-4)[Skyddat]
RS/2145:2/2018 2019-01-03Kompletterande uppgifter från medicinsk ledningsansvarig hälsocentralen Strömsund[Skyddat]
RS/2145:3/2018 2019-02-28Påminnelse om begärda handlingar och uppgifter från psykiatriska kliniken[Skyddat]
RS/2145:5/2018 2019-03-21Påminnelse från Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.2.1-39579/2018 (Saknad av handlingar och uppgifter)[Skyddat]
RS/2145:6/2018 2019-03-21Svar på påminnelse (saknad av handlingar och uppgifter)[Skyddat]
RS/2145:7/2018 2019-05-23Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.2.1-39579/2018 ger möjlighet att lämna synpunkter på förslag till beslut[Skyddat]
RS/2145:8/2018 2019-08-02Beslut för enskilt klagomål (IVO dnr 8.2.1-39579/2018)avseende utebliven uppföljande röntgenundersökning av lungorna[Skyddat]