Ärende RUN/595/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-10 N/A Under beredning

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Regionala Utvecklingsförvaltningen

Beskrivning

Löneöversyn/Lönerevision 2019 Förvaltningsområde Regional utveckling

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL