Ärende RUN/594/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-10 N/A Under beredning

Handläggare

Avsändare/Mottagare

[Skyddat]

Beskrivning

[Skyddat]

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RUN/594:1/2018 2018-11-26Begäran om handlingar gällande författarbesök den 18 oktober på Storsjöteatern i samband med Bokens dag-arrangemanget [Skyddat]
RUN/594:2/2018 2018-11-30Svar om fakturor [Skyddat]
RUN/594:3/2018 2018-11-30Fakturor författaruppläsning [Skyddat]