Ärende RS/2138/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-12-10 N/A Avslutad

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Akutområdet

Beskrivning

Vårdskadeutredning med händelseanalys och anmälan av allvarlig vårdskada alternativt risk för allvarlig vårdskada (Aspiration i samband med sövning) IVO Dnr 8.1.1-5884/2019

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RS/2138:1/2018 2018-12-07Vårdskadeutredning med händelseanalys[Skyddat]
RS/2138:2/2018 2018-12-07Verksamhetschefens uppdrag till analysledare[Skyddat]
RS/2138:3/2018 2019-01-28Yttranden från berörd hälso-och sjukvårdspersonal[Skyddat]
RS/2138:4/2018 2019-01-28Händelseanalys med graf och handlingsplan[Skyddat]
RS/2138:5/2018 2019-01-28Anmälan till Inspektionen för vård och omsorgOmråde Akutvård
RS/2138:6/2018 2019-02-06Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.1.1-5884/2018 bekräftar mottagandet av lex Maria anmälanInspektionen för vård och omsorg, Umeå
RS/2138:7/2018 2019-03-27Beslut från Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.1.1-5884/2019 avseende Aspiration i samband med sövning Inspektionen för vård och omsorg, Umeå