Ärende Rev/20/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-09-26 Revisorerna Avslutad

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Regionens Revisorer

Beskrivning

Granskning av Regionens Delårsbokslut per aug. 2018

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
Rev/20:1/2018 2018-10-01Skrivelse; Revisorernas bedömning av Delårsrapport augusti 2018Regionens Revisorer
Rev/20:2/2018 2018-10-01Granskning av Delårsrapport augusti 2018.Regionens Revisorer