Ärende RS/1622/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-09-12 N/A Avslutad

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Revisorerna Region Jämtland Härjedalen

Beskrivning

Granskning av Chefsrollen - arbetet med chefernas förutsättningar

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RS/1622:1/2018 2018-09-12Granskning av Chefsrollen - arbetet med chefernas förutsättningarRevisorerna Region Jämtland Härjedalen
RS/1622:2/2018 2018-09-12Revisionsrapport: Granskning av Chefsrollen - arbetet med chefernas förutsättningarRevisorerna Region Jämtland Härjedalen
RS/1622:3/2018 2018-09-12Rapportsammandrag: Granskning av Chefsrollen - arbetet med chefernas förutsättningarRevisorerna Region Jämtland Härjedalen
RS/1622:4/2018 2018-11-20§52 Utskottet för personal Svar på revisionens rapport ”Granskning av chefsrollen – arbetet med chefernas förutsättningar”Utskottet för personal
RS/1622:5/2018 2018-12-10§308 Regionstyrelsen Svar på Granskning av chefsrollen – arbetet med chefernas förutsättningarRegionstyrelsen
RS/1622:6/2018 2018-12-10Svar på granskning av Chefsrollen - arbetet med chefernas förutsättningarRegionstyrelsen