Ärende RUN/430/2018

Datum

Organisation

Status

Sekretess

Pul

2018-08-27 N/A Under beredning

Handläggare

Avsändare/Mottagare

Regional utveckling

Beskrivning

Program för smart specialisering i Jämtland Härjedalen 2021-2027 (S3)

Händelser

NrHandlingInk/UtgTitelAvs/MotSekretessPUL
RUN/430:1/2018 2019-11-29Tjänsteskrivelse Remissutgåva Program för Smart specialiseringNärstöd regional utveckling
RUN/430:2/2018 2019-12-17§205 Regionala utvecklingsnämnden Remissutgåva Program för Smart specialiseringRegionala utvecklingsnämnden
RUN/430:3/2018 2019-12-17Remissutgåva Program för smart specialisering (RIS3)Regionala utvecklingsnämnden
RUN/430:4/2018 2019-12-18RemissmissivRegional utveckling
RUN/430:5/2018 2019-12-18SändlistaRegional utveckling
RUN/430:6/2018 2019-12-18Läshänvisningar Program för Smart specialiseringRegional utveckling
RUN/430:7/2018 2020-01-21Yttrande gällande Program för smart specialisering : Region Kalmar länRegion Kalmar län
RUN/430:8/2018 2020-01-23Yttrande gällande Program för smart specialisering: Kronofogdemyndigheten Kronofogdemyndigheten
RUN/430:9/2018 2020-01-27Yttrande gällande Program för smart specialisering: VinnovaVinnova
RUN/430:10/2018 2020-01-28Yttrande gällande Program för smart specialisering: ArbetsmiljöverketArbetsmiljöverket
RUN/430:11/2018 2020-01-28Yttrande gällande Program för smart specialisering: Region Stockholm Region Stockholm
RUN/430:12/2018 2020-02-13Yttrande gällande Program för smart specialisering: SBUStatens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
RUN/430:13/2018 2020-02-20remissvar på program för smart specialisering Coompanion
RUN/430:14/2018 2020-02-27Protokollsutdrag Region Örebro län §13 RTN Svar på remiss – Program för smart specialisering Region Jämtland HärjedalenRegion Örebro län
RUN/430:15/2018 2020-02-27Region Örebro län Svar på remiss om Smart specialisering Region Örebro län
RUN/430:16/2018 2020-03-05Remissvar från LO gällande Program för Smart specialisering LO-distriktet i Mellersta Norrland
RUN/430:17/2018 2020-03-10Specialpedagogiska skolmyndigheten avstår från att lämna ett yttrandeSpecialpedagogiska skolmyndigheten
RUN/430:18/2018 2020-03-11Yttrande - Trafikverket Region Mitt har inga synpunkter på remissen Trafikverket Region Mitt
RUN/430:19/2018 2020-03-11Yttrande - Jordbruksverket Jordbruksverket
RUN/430:20/2018 2020-03-11Yttrande från Lantmäteriet Lantmäteriet
RUN/430:21/2018 2020-03-13Yttrande gällande Program för smart specialisering: Kriminalvården Kriminalvården
RUN/430:22/2018 2020-03-12Yttrande gällande Program för smart specialisering: Försäkringskassan Försäkringskassan
RUN/430:23/2018 2020-03-16Yttrande gällande Program för smart specialisering: Länsstyrelsen Länsstyrelsen Jämtlands län
RUN/430:24/2018 2020-03-16Yttrande gällande Program för smart specialisering: Torsta AB Torsta AB
RUN/430:25/2018 2020-03-16Yttrande gällande Program för smart specialisering: Jämtland Härjedalen Turism (JHT) Jämtland Härjedalen Turism (JHT)
RUN/430:26/2018 2020-03-16Yttrande gällande Program för smart specialisering: Jämtland Härjedalen Turism (JHT): Bilaga 1, Besöksnäringens roll för regional utvecklingJämtland Härjedalen Turism (JHT)
RUN/430:27/2018 2020-03-17Yttrande gällande Program för smart specialisering: Jämtland Härjedalen Turism (JHT), Bilaga 2, Besöksnäringens syn på turism Jämtland Härjedalen Turism (JHT)
RUN/430:28/2018 2020-03-18Yttrande gällande Program för smart specialisering: Hushållningssällskapet i JämtlandHushållningssällskapet i Jämtland
RUN/430:29/2018 2020-03-18Yttrande gällande Program för smart specialisering: Umeå universitet Umeå universitet
RUN/430:30/2018 2020-03-17Yttrande gällande Program för smart specialisering: Mittuniversitet Mittuniversitetet
RUN/430:31/2018 2020-03-17Yttrande gällande Program för smart specialisering: Naboer AB Naboer AB
RUN/430:32/2018 2020-03-17Yttrande gällande Program för smart specialisering: Norrskog Norrskog
RUN/430:33/2018 2020-03-18Yttrande gällande Program för smart specialisering: Strömsunds kommun Strömsunds kommun
RUN/430:34/2018 2020-03-18Begäran om tidsfrist från Skogsstyrelsen: Yttrande gällande Program för smart specialiseringSkogsstyrelsen
RUN/430:35/2018 2020-03-18Yttrande gällande Program för smart specialisering: Lantbrukarnas riksförbund (LRF) Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
RUN/430:36/2018 2020-03-18Yttrande gällande Program för smart specialisering: Myndighetsnätverket i Jämtlands län Myndighetsnätverket i Jämtlands län
RUN/430:37/2018 2020-03-18Yttrande gällande Program för smart specialisering: Härjedalens kommun Härjedalens kommun
RUN/430:38/2018 2020-03-18Yttrande gällande Program för smart specialisering: Länsstyrelsen Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrland
RUN/430:39/2018 2020-03-18Yttrande gällande Program för smart specialisering: Region Västernorrland Region Västernorrland
RUN/430:40/2018 2020-03-18Yttrande gällande Program för smart specialisering: IUC Z-GROUP AB IUC Z-GROUP AB
RUN/430:41/2018 2020-03-18Yttrande gällande Program för smart specialisering: Gomorron ÖstersundGomorron Östersund
RUN/430:42/2018 2020-03-18Yttrande gällande Program för smart specialisering: Leader Sjö, Skog & Fjäll Leader Sjö, Skog & Fjäll
RUN/430:43/2018 2020-03-18Yttrande gällande Program för smart specialisering: Tillväxtverket Tillväxtverket
RUN/430:44/2018 2020-03-18Begäran om tidsfrist från Sametinget: Yttrande gällande Program för smart specialisering Sametinget
RUN/430:45/2018 2020-03-19Yttrande gällande Program för smart specialisering: Krokoms kommun Krokoms kommun
RUN/430:46/2018 2020-03-19Yttrande gällande Program för smart specialisering: Östersunds kommun Östersunds kommun
RUN/430:47/2018 2020-03-18Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Krokoms kommun § 36: Svar på remiss gällande Program för smart specialiseringKrokoms kommun
RUN/430:48/2018 2020-03-19Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Bergs kommun § 23: Svar på remiss gällande Program för smart specialiseringBergs kommun
RUN/430:49/2018 2020-03-19Yttrande gällande Program för smart specialisering: Bergs kommun Bergs kommun
RUN/430:50/2018 2020-03-24Yttrande gällande Program för smart specialisering: SkatteverketSkatteverket
RUN/430:51/2018 2020-03-24Yttrande gällande Program för smart specialisering: Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen
RUN/430:52/2018 2020-03-24Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Åre kommun § 26: Svar på remiss gällande Program för smart specialisering Åre kommun
RUN/430:54/2018 2020-03-24Yttrande gällande Program för smart specialisering: Åre kommun Åre kommun
RUN/430:55/2018 2020-03-18Yttrande gällande program för Smart specialisering: Peak Region ABPeak Region AB
RUN/430:56/2018 2020-03-26Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Ragunda kommun § 62: Svar på remiss gällande Program för smart specialisering Ragunda kommun
RUN/430:57/2018 2020-03-26Yttrande gällande Program för smart specialisering: Ragunda kommun Ragunda kommun
RUN/430:58/2018 2020-03-30Yttrande gällande Program för smart specialisering: Bräcke kommun Bräcke kommun
RUN/430:59/2018 2020-02-10Yttrande gällande program för Smart specialisering: Samling NäringslivSamling Näringsliv
RUN/430:60/2018 2020-03-30§16 RSR Program för smart specialiseringRegionens samverkansråd
RUN/430:61/2018 2020-04-17Yttrande gällande Program för smart specialisering: Region Uppsala Region Uppsala
RUN/430:62/2018 2020-05-25Inbjudan att lämna inspel kring det framtida tillväxtarbetet i Jämtlands länRegionala utvecklingsnämndens ordförande
RUN/430:63/2018 2020-05-25Sändlista: Regionalt tillväxtarbete i Jämtlands länRegional utveckling
RUN/430:64/2018 2020-05-27Svar på remiss Program för smart specialisering Folkhälsomyndigheten
RUN/430:65/2018 2020-05-27Synpunkter på arbetet med Program för smart specialisering Arbetarnas Bildningsförbund Jämtland Härjedalen
RUN/430:66/2018 2020-05-28Inspel kring det framtida regionala tillväxtarbetet Jämtland Härjedalen Turism
RUN/430:67/2018 2020-05-29Svar på inbjudan att lämna inspel kring det framtida tillväxtarbetet i Jämtlands län Naturvårdsverket
RUN/430:68/2018 2020-05-29Svar på inbjudan att lämna inspel kring det framtida tillväxtarbetet i Jämtlands län Samordningsförbundet Jämtlands län
RUN/430:69/2018 2020-06-01Inspel angående prioriterat område Jord och Skog i S3Länsstyrelsen Jämtlands län
RUN/430:70/2018 2020-06-02Inspel kring det framtida regionala tillväxtarbetet Samling Näringsliv Jämtlands län
RUN/430:71/2018 2020-06-04Svar på inbjudan att lämna inspel kring det framtida tillväxtarbetet i Jämtlands län Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
RUN/430:72/2018 2020-06-04Inspel kring det framtida regionala tillväxtarbetet Bergs kommun
RUN/430:73/2018 2020-06-04Inspel kring det framtida regionala tillväxtarbetet Coompanion Kooperativ Utveckling i Jämtlands län
RUN/430:74/2018 2020-06-04Svar på inbjudan att lämna inspel kring det framtida tillväxtarbetet i Jämtlands län Lantmäteriet
RUN/430:75/2018 2020-06-04Svar på inbjudan att lämna inspel kring det framtida tillväxtarbetet i Jämtlands län Specialpedagogiska skolmyndigheten
RUN/430:76/2018 2020-06-05Svar på inbjudan att lämna inspel kring det framtida tillväxtarbetet i Jämtlands län RFSL Östersund Jämtland/Härjedalen
RUN/430:77/2018 2020-06-05Inspel kring det framtida tillväxtarbetet i Jämtlands län Trøndelag Fylkeskommune
RUN/430:78/2018 2020-06-05Svar på inbjudan att lämna inspel kring det framtida tillväxtarbetet i Jämtlands län Tillväxtverket
RUN/430:79/2018 2020-06-05Svar på inbjudan att lämna inspel kring det framtida tillväxtarbetet i Jämtlands län Leader Sjö, Skog & Fjäll
RUN/430:80/2018 2020-06-05Inspel kring det framtida regionala tillväxtarbetet [Skyddat]
RUN/430:81/2018 2020-06-18Inbjudan till att lämna inspel: Smart specialisering prioriteringsområde "Hållbar energi"Regional utveckling
RUN/430:82/2018 2020-06-18Instruktioner för inspel till Smart specialisering prioriteringsområde "Hållbar energi" Regional utveckling
RUN/430:83/2018 2020-06-18Inbjudan till att lämna inspel: Smart specialisering prioriteringsområde "Jord och Skog"Regional utveckling
RUN/430:84/2018 2020-06-18Smart specialisering: första utkastet till PM "Jord och Skog" Regional utveckling
RUN/430:85/2018 2020-06-18Instruktioner för inspel till Smart specialisering prioriteringsområde "Jord och skog" Regional utveckling
RUN/430:86/2018 2020-06-18Inbjudan till att lämna inspel: Smart specialisering prioriteringsområde "Upplevelser"Regional utveckling
RUN/430:87/2018 2020-06-18Smart specialisering: första utkastet till PM "Upplevelser" Regional utveckling
RUN/430:88/2018 2020-06-18Instruktioner för inspel till Smart specialisering prioriteringsområde "Upplevelser" Regional utveckling
RUN/430:89/2018 2020-06-18Inbjudan till att lämna inspel: Smart specialisering prioriteringsområde "Digitala lösningar"Regional utveckling
RUN/430:90/2018 2020-06-18Smart specialisering: första utkastet till PM "Digitala lösningar" Regional utveckling
RUN/430:91/2018 2020-06-18Instruktioner för inspel till Smart specialisering prioriteringsområde "Digitala lösningar" Regional utveckling
RUN/430:92/2018 2020-06-25Inspel till PM:et Upplevelser Utvecklingsenheten Östersunds kommun
RUN/430:93/2018 2020-07-01Inspel till Smart specialisering, område "Hållbar energi" Östersunds kommun
RUN/430:94/2018 2020-07-02Inspel angående Program för Smart specialisering PM Jord & Skog Lantbrukarnas riksförbund
RUN/430:95/2018 2020-07-03Inspel från Mittuniversitetet gällande Strategi för smart specialisering, område Digitala lösningar Mittuniversitetet
RUN/430:96/2018 2020-07-03Inspel från Mittuniversitetet gällande Strategi för smart specialisering, område Hållbar energi Mittuniversitetet
RUN/430:97/2018 2020-07-03Inspel från Mittuniversitetet gällande Strategi för smart specialisering, område Jord och skog Mittuniversitetet
RUN/430:98/2018 2020-07-03Inspel från Mittuniversitetet gällande Strategi för smart specialisering, område Upplevelser Mittuniversitetet
RUN/430:99/2018 2020-07-06Inspel från Område Kultur gällande Strategi för smart specialisering, område UpplevelserOmråde Kultur
RUN/430:100/2018 2020-07-07Inspel från Östersunds kommun gällande Smart specialiseringÖstersunds kommun
RUN/430:101/2018 2020-07-08Inspel från Strömsunds kommun gällande Smart specialisering, område Digitala lösningarStrömsunds kommun
RUN/430:102/2018 2020-09-01Inspel från Länsstyrelsen gällande Strategi för smart specialisering, område Upplevelser Länsstyrelsen
RUN/430:103/2018 2020-09-01Inspel från Länsstyrelsen gällande Strategi för smart specialisering, område Upplevelser: bifogad fil (Första utkastet för styrkeområdet Upplevelser) Länsstyrelsen
RUN/430:104/2018 2020-09-03Inspel från Leader 3sam 2.0 gällande Smart specialiseringLeader 3sam 2.0
RUN/430:105/2018 2020-09-08Inspel från Peak Region AB gällande Smart specialisering Peak Region AB
RUN/430:106/2018 2020-09-10Inspel från Mittuniversitetet gällande Smart specialisering Mittuniversitetet
RUN/430:107/2018 2020-09-11Slutkorrektur -Synpunkter Smart specialisering Jämtland Härjedalen Turism
RUN/430:108/2018 2020-09-15Slutkorrektur -Synpunkter Smart specialisering Mikael Lilja, Forsknings- Utbildnings och Utvecklingsavdelningen FoUU
RUN/430:109/2018 2020-09-15Slutkorrektur -Synpunkter Smart specialisering Marie Holm Sherman, Forsknings- Utbildnings och Utvecklingsavdelningen FoUU
RUN/430:110/2018 2020-09-15Slutkorrektur -Synpunkter Smart specialisering Östersunds kommun, Näringslivskontoret
RUN/430:111/2018 2020-09-15Slutkorrektur -Synpunkter Smart specialisering Ragunda Kommun
RUN/430:112/2018 2020-09-07Inbjudan att tycka till om slutkorrektur - Smart specialisering Regional Utveckling
RUN/430:113/2018 2020-09-15Slutkorrektur -Synpunkter Smart specialisering Anders Landström, Forsknings- Utbildnings och Utvecklingsavdelningen
RUN/430:114/2018 2020-09-15Slutkorrektur -Synpunkter Smart specialisering Li Zakrisson
RUN/430:115/2018 2020-09-25Tjänsteskrivelse Program för smart specialisering i Jämtland Härjedalen 2021–2027Närstöd regional utveckling
RUN/430:116/2018 2020-10-13§151 Regionala utvecklingsnämnden Program för smart specialisering i Jämtland Härjedalen 2021–2027Regionala utvecklingsnämnden
RUN/430:117/2018 2020-10-13Förslag: Program för smart specialisering i Jämtland Härjedalen 2021-2027Regionala utvecklingsnämnden
RUN/430:118/2018 2020-10-05§54 RSR Program för smart specialisering i Jämtland Härjedalen 2021–2027Regionens samverkansråd
RUN/430:119/2018 2020-11-25§128 Regionfullmäktige Program för smart specialisering i Jämtland Härjedalen 2021–2027Regionfullmäktige
RUN/430:120/2018 2020-11-25Program för smart specialisering i Jämtland Härjedalen 2021-2027Regionfullmäktige