Välkommen till Region Jämtland Härjedalens webbdiarium!

Här kan du söka dels på handlingar och på ärenden. Dokumenten finns oftast tillgängliga digitalt, om de inte innehåller sekretess eller personuppgifter.

I landstingsstyrelsens och revisorernas diarium kan man se allt som är registrerat mellan år 2006-2014. Fr. o. m. 2015-01-01 finns det fyra diarier att söka i. Regionstyrelsen, Regionala utvecklingsnämnden, Vårdvalsnämnden och Revisorerna.