Handledning till webbdiariet


Välkommen till Region Jämtland Härjedalens webbdiarium!
Här kan du söka dels på händelser som ofta är det samma som ett dokument och på ärenden. I den mån handlingarna finns tillgängliga elektroniskt och inte innehåller sekretess så finns även själva dokumentet tillgängligt för läsning.

Sök
Sökformulär
Det finns två stycken sökformulär, ett för att söka efter ärenden och ett för att söka efter handlingar.
Det går också att göra en enkel sökning på gårdagens alternativt veckans handlingar eller ärende. Vid de enkla sökningarna fylls inga uppgifter i sökformuläret utan man väljer sökalternativ i menyn till vänster. Alla fält i sökformulären är sökbara, fältet för innehåll är ett fritextsökningsfält och det räcker med en del av ett ord för att få träff. Kryssar man i rutan för datumsökning dyker datumfält upp där man kan söka dels på ett enskilt datum eller en tidsperiod.

Personuppgifter(PUL) och sekretess
Handlingar:
Om en handling är markerad med PUL eller sekretess så kan man inte se vem som är avsändare/mottagare och inte heller titta på handlingen. Man får heller ingen träff vid sökning på avsändare/mottagare när det finns markering för PUL eller sekretess.

Ärende:
Om en handling är markerad med PUL eller sekretess så kan man inte se vem som är avsändare/mottagare. Man får heller ingen träff vid sökning på avsändare/mottagare när det finns markering för PUL eller sekretess.

Sök därför gärna på något mer än avsändare/mottagare om det är möjligt.