Handledning till webbdiariet


Välkommen till Region Jämtland Härjedalens webbdiarium!
Här kan du söka efter ärenden eller efter handlingar/dokument. I den mån handlingarna finns tillgängliga digitalt och inte innehåller sekretess eller personuppgifter så finns även själva dokumentet tillgängligt för läsning.

Sök
Det finns två stycken sökformulär, ett för att söka efter ärenden och ett för att söka efter handlingar.
Det går också att göra en enkel sökning på gårdagens alternativt veckans handlingar eller ärenden. Vid de enkla sökningarna fylls inga uppgifter i sökformuläret utan man väljer sökalternativ i menyn till vänster.
Alla fält i sökformulären är sökbara, fältet för innehåll är ett fritextsökningsfält och det räcker med en del av ett ord för att få träff.
Kryssar man i rutan för datumsökning dyker datumfält upp där man kan söka dels på ett enskilt datum eller en tidsperiod.


Personuppgifter och sekretess
Handlingar:
Om en handling innehåller personuppgifter eller sekretess kan man inte se vem som är avsändare/mottagare och inte heller titta på handlingen. Man får heller ingen träff vid sökning på avsändare/mottagare. Det står då [Skyddat] för avsändare/mottagare.


Ärende:
Om ett ärende innehåller personuppgifter eller är markerat för sekretess, kan man inte se vem som är avsändare/mottagare. Man får heller ingen träff vid sökning på avsändare/mottagare. Det står då [Skyddat] för avsändare/mottagare.

Om du vill läsa en handling som innehåller personuppgifter eller sekretess får du vända dig till Diariet, antingen e-post till region@regionjh.se eller söka Diariet via växeln. Det görs en sekretessprövning om en handling är markerad med sekretess.