Sökresultat handlingar (antal träffar 182)Visar sidan 1 av 3
DiarienrHandlingInk/UtgAvs/MotTitel
RUN/130:1/2019 2019-02-14[Skyddat]Ansökan om företagsstöd - Jonsson & Paulsson Industri AB
RS/169:1/2019 2019-02-15Inköp och UpphandlingAvtalet är förlängt tom 2019-05-31 (Sansac AB, Sundplast AB, Stena Recycling AB, VWR international)
Persr/103:1/2019 2019-02-15[Skyddat]Skötare/undersköterska till SPOT (Specialist Psykiatriskt omvårdnads team)
RS/2094:23/2018 2019-02-15[Skyddat]Nominering till Årets folkhälsoinsats 2019 (MM)
HSN/102:2/2019 2019-02-15[Skyddat]Påminnelse om förfrågan med anledning av läkemedel för behandling av balanitis i Spanien
RS/1616:11/2018 2019-02-15[Skyddat]Möjlighet att lämna synpunkter på förslag till beslut 2
HSN/40:2/2019 2019-02-15Inspektionen för vård och omsorg (IVO)Meddelande om utökat samtal och inkludering av verksamhetens läkare
RS/1423:2/2018 2019-02-15[Skyddat]Beslut om ersättning för hälsoundersökning (delvis avslag)
HSN/224:1/2019 2019-02-15[Skyddat]Förfrågan med anledning av vård i Spanien för akut bronkit
RUN/131:1/2019 2019-02-15[Skyddat]Ansökan om företagsstöd - Jämtlands Travsällskap
Persr/104:1/2019 2019-02-15[Skyddat]Är du vår nästa chef? Välkommen till läkaravdelningen vid område psykiatri
Persr/106:1/2019 2019-02-15PrimärvårdRekrytering av Enhetschef Hc Lugnvik
HSN/206:1/2019 2019-02-11LäkemedelsverketAnmälan från område kirurgi om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter (gällande Curveo Intraluminal Stapler)
HSN/206:2/2019 2019-02-12Johnson & Johnson Kopia till leverantören, av anmälan från område kirurgi om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter (gällande Curveo Intraluminal Stapler)
RS/167:2/2019 2018-01-09[Skyddat]Lönebeslut avseende strukturell åtgärd för dietister fr.o.m. 180401 (regionövergripande fördelning)
RS/205:19/2017 2017-02-22[Skyddat]Lönebeslut avseende enhetschefer Område barn och ungdomsmedicin, fr.o.m. 170401
RS/170:1/2019 2019-02-15[Skyddat]Brevväxling angående utlämnande av journalkopior från Frösö HC
RS/171:1/2019 2019-02-15Inköp och UpphandlingFullmakt samordnad KS-upphandling av hotell_ink delegation
RS/172:1/2019 2019-02-15Inköp och UpphandlingUpphandlingsuppdrag utökning av användare i Centuri
RS/8:11/2019 2019-02-13Regionfullmäktige§16 Regionfullmäktige Valärenden 2019
RS/137:2/2019 2019-02-13Regionfullmäktige§15 Regionfullmäktige Möjlighet till föräldraledighet och sjukledighet – beviljande av sjukledighet och beslut om att utse personlig ersättare
RS/2094:22/2018 2019-02-14[Skyddat]Nominering till Årets folkhälsoinsats 2019 (MW)
RUN/589:4/2018 2019-01-22[Skyddat]Delegationsbeslut Företagsstöd Fors Industrier AB
RUN/537:4/2018 2018-12-17[Skyddat]Delegationsbeslut Företagsstöd Webinova AB
RUN/491:4/2018 2019-01-21[Skyddat]Tjänstemannautredning PM
RUN/193:7/2018 2019-02-14[Skyddat]Delutbetalning 2
Persr/154:1/2018 2019-02-14SamordningskanslietRekrytering av kvalitetsstrateg
Rev/4:1/2019 2019-02-14Regionens RevisorerAnsökan om ekonomiskt bidrag till middag avser Norrlandstingens revisionskonferens 2019
RS/2094:20/2018 2019-02-14[Skyddat]Nominering till Årets folkhälsoinsats 2019 (Vemdalens IF, Gymmix)
HSN/48:9/2019 2019-02-14[Skyddat]Avvikelserapport RJH: 125197 från Strokeavdelningen till Östersunds kommun om medicinsk vård/omvårdnad 180801
RS/36:25/2019 2019-02-14[Skyddat]VB: SAMHÄLLSFARLIG VERKSAMHET & BEDRÄGERI GENTEMOT SVENSKA FOLKET - UPPSALA UNIVERSITET
RS/80:15/2019 2019-02-12[Skyddat]Ansökan om ersättning för kostnadskrävande vård för asylsökande gällande RM
RS/80:16/2019 2019-02-12[Skyddat]Ansökan om ersättning för kostnadskrävande vård för asylsökande gällande WA
RS/80:17/2019 2019-02-12[Skyddat]Ansökan om ersättning för kostnadskrävande vård för asylsökande gällande MT
HSN/218:1/2019 2019-02-14LäkemedelsverketAnmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter (gällande Aqualis Perform Reversed)
RS/2085:1/2018 2019-02-14RegionstyrelsenDelegationsbeslut: Instruktioner och rutiner för Tjänsteman i beredskap (TiB)
RS/2085:2/2018 2019-02-14RegionstabschefInstruktioner och rutiner för Tjänsteman i beredskap (TiB)
RS/167:1/2019 2018-01-09[Skyddat]Lönebeslut avseende strukturell åtgärd för dietister fr.o.m. 180401
RS/205:18/2017 2017-02-22[Skyddat]Lönebeslut 2017 avseende enhetschefer fr.om. 170401 - Område Barn och ungdomsmedicin
RUN/124:1/2019 2019-02-14[Skyddat]Ansökan om företagsstöd - Åre Skidfabrik AB
RUN/606:5/2018 2019-02-14TillväxtverketMedfinansieringsbeslut Tillväxtverket - Smart industriell modernisering 2019-2020-11-15
RS/1268:1/2018 2019-02-14Inköp och UpphandlingÖverlämnande drivaggregat manuella rullstolar
RS/1279:1/2018 2019-02-14Inköp och UpphandlingÖverlämnande Gånghjälpmedel
RS/1009:1/2018 2019-02-14Inköp och UpphandlingÖverlämnande Diabetestekniska hjälpmedel
RS/1777:2/2018 2019-02-14Inköp och UpphandlingUpphandlingsuppdrag
RS/1777:3/2018 2019-02-14Inköp och UpphandlingBeställning
RS/1777:4/2018 2019-02-14Inköp och UpphandlingAvtal Medtronic
RS/1777:5/2018 2019-02-14Inköp och UpphandlingOffert
RS/2094:21/2018 2019-02-14[Skyddat]Nominering till Årets folkhälsoinsats 2019 (MK, Åre Yogacenter)
HSN/213:1/2019 2019-02-14Inköp och UpphandlingRamavtal AO 1 Vaccin GlaxoSmithKline AB
HSN/213:2/2019 2019-02-14Inköp och UpphandlingRamavtal AO 2, 4, 5 Vaccin GlaxoSmithKline AB
HSN/213:3/2019 2019-02-14Inköp och UpphandlingRamavtal AO 2 Vaccin Merck Sharp o Dohme AB
HSN/213:4/2019 2019-02-14Inköp och UpphandlingRamavtal AO 6 Vaccin Merck Sharp o Dohme AB
HSN/213:5/2019 2019-02-14Inköp och UpphandlingRamavtal AO 3 Vaccin Sanofi AB
HSN/213:6/2019 2019-02-14Inköp och UpphandlingRamavtal AO 4 Vaccin Sanofi AB
HSN/214:1/2019 2019-02-14Inköp och UpphandlingAvtal Optune
RUN/326:7/2018 2019-02-14Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD)Delegationsbeslut om verksamhetsbidrag för 2019 till Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD)
RS/168:1/2019 2019-02-14Inköp och UpphandlingUpphandlingsuppdrag
RS/168:2/2019 2019-02-14Inköp och UpphandlingOffert patienttransportsystem
RS/168:3/2019 2019-02-14Inköp och UpphandlingBekräftelse KM telesystem
HSN/53:21/2019 2019-02-12[Skyddat]Svar på avvikelserapport till Östersunds kommun (MAR) Dnr: 22192 från Infektionskliniken, om samverkan/vårdplanering 190111. (HSN/53:9/2019)
RS/140:1/2019 2019-02-13SamordningskanslietWifstavarfs ABs stipendiefond, läsåret 2019-2020
RS/140:2/2019 2019-02-13SamordningskanslietAnsökningsformulär till Stiftelsen Wifstavarfs Aktiebolags stipendiefond läsåret 2019-2020
Persr/95:1/2019 2019-02-13Område PrimärvårdAnnons: Undersköterska till Svegs hälsocentral
HSN/219:1/2019 2019-02-13SocialstyrelsenNationella riktlinjer för vård vid epilepsi
RS/165:1/2019 2019-02-13Trøndelag fylkeskommune Samarbetsavtal mellan Sametinget och Trøndelag fylkeskommune 2019-2022
RS/160:1/2019 2019-02-13[Skyddat]Medborgarförslag från SR om utökat samarbete över gränser med andra sjukvårdsområden
RS/80:10/2019 2019-02-11[Skyddat]Ansökan om ersättning för kostnadskrävande vård för asylsökande gällande MC
RS/80:11/2019 2019-02-11[Skyddat]Ansökan om ersättning för kostnadskrävande vård för asylsökande gällande ZM
RS/80:13/2019 2019-02-11[Skyddat]Ansökan om ersättning för kostnadskrävande vård för asylsökande gällande BU
RS/80:12/2019 2019-02-11[Skyddat]Ansökan om ersättning för kostnadskrävande vård för asylsökande gällande US
RS/80:14/2019 2019-02-11[Skyddat]Ansökan om ersättning för kostnadskrävande vård för asylsökande gällande MA
HSN/216:1/2019 2019-02-10[Skyddat]Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från beroendeenheten)
HSN/208:1/2019 2019-02-11[Skyddat]Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP))
RS/128:1/2019 2019-02-01[Skyddat]Överenskommelse om avgångsvederlag (EN)
<< Föregående sida Nästa sida >>