Sökresultat handlingar (antal träffar 217)Visar sidan 1 av 3
DiarienrHandlingInk/UtgAvs/MotTitel
RUN/86:7/2018 2018-12-14Arbetsutskottet§95 Arbetsutskottet Företagsstöd – Klockarfjällets Vy 10 AB
RUN/577:4/2018 2018-12-14Arbetsutskottet§94 Arbetsutskottet Företagsstöd – Kigada Fastighets AB
RUN/526:5/2018 2018-12-14Arbetsutskottet§93 Arbetsutskottet Medfinansiering till projektet ”The Power Region in Between”
RUN/529:2/2018 2018-12-14Arbetsutskottet§92 Arbetsutskottet Medfinansiering till projektet ”Hållbar Tillväxt”
RUN/526:6/2018 2018-12-05Område NäringslivTjänsteskrivelse - Medfinansiering till projektet "The Power Region in Between"
RUN/529:3/2018 2018-12-05Område NäringslivTjänsteskrivelse - Medfinansiering till projektet "Hållbar Tillväxt"
RUN/577:5/2018 2018-12-07Område NäringslivTjänsteskrivelse Företagsstöd Kigada Fastighets AB
RUN/86:8/2018 2018-12-07Område NäringslivTjänsteskrivelse Företagsstöd Klockarfjällets Vy 10 AB
RUN/604:1/2018 2018-12-12Jämtland Härjedalen Turism ek förAnsökan om medfinansiering till projekt - Den smarta fjällstugan
RUN/555:9/2017 2018-12-14JamtliRekvisition för Mittnordiska kulturdagarna
RUN/555:10/2017 2018-12-14JamtliHuvudbok - Mittnordiska kulturdagarna
RUN/555:8/2017 2018-12-14JamtliFöljebrev rekvisition Mittnordiska kulturdagarna
RUN/555:11/2017 2018-12-14JamtliBudgetutfall - Mittnordiska kulturdagarna
RS/2170:1/2018 2018-12-12[Skyddat]Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från psykiatriska akutmottagningen)
RS/1489:4/2018 2018-12-14[Skyddat]Möjlighet att lämna synpunkter på förslag till beslut
RS/2162:1/2018 2018-11-12[Skyddat]Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från Brunflo HC)
RS/2097:1/2018 2018-12-05[Skyddat]Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från BVC Brunflo HC)
RS/2173:1/2018 2018-12-13[Skyddat]Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från BHV Krokoms HC)
RS/2007:2/2018 2018-12-14PRV Patent- och registreringsverketFörnyelsebevis för periodisk skrift, gällande Jämtmedel
RS/2179:1/2018 2018-12-14[Skyddat]Meddelande att IVO dnr 8.2.1-40631/2018, har tagit emot klagomål på hälso- och sjukvården över felaktig diagnos för vattenskalle (Lits HC)
RUN/512:2/2018 2018-12-14[Skyddat]Kompletteringar
RUN/500:2/2018 2018-11-22[Skyddat]Kompletteringar
RUN/500:3/2018 2018-12-10[Skyddat]PM
RUN/512:3/2018 2018-11-13[Skyddat]Delegationsbeslut Företagsstöd HeMaLön-Mittsverige AB
RUN/500:4/2018 2018-12-10[Skyddat]Delegationsbeslut Företagsstöd Hakfelt Produktion AB
RUN/331:31/2015 2018-12-14[Skyddat]Beslut om utbetalning till projekt "Creative Region of Gastronomy" Period 180401-180630
RUN/319:21/2015 2018-12-14[Skyddat]Beslut om utbetalning till projekt "Lofsdalen Masterplan 2.0" Period 180701-180930
RUN/337:25/2015 2018-12-12[Skyddat]Beslut om utbetalning till projekt "Turism 2030" Period 180701-180831
RUN/251:16/2017 2018-12-13[Skyddat]Beslut om utbetalning till projekt "Timbanken Jämtland Härjedalen" Period 180701-180930
RUN/576:10/2016 2018-12-13[Skyddat]Beslut om utbetalning till projekt "Stöd till ökad konkurrenskraft i industriföretag - Smart industri" Period 180601-180930
RUN/461:2/2018 2018-12-07[Skyddat]Komplettering
RS/2176:1/2018 2018-09-30[Skyddat]Lönebeslut angående ny lön from 180401 Enhetschefer
RS/2141:1/2018 2018-12-09[Skyddat]Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från BB)
RS/679:7/2018 2018-11-22LärarförbundetAvstämning löneöversyn 2018 för Område Barn och unga vuxna - Lärarförbundet
RS/2083:1/2018 2018-11-29[Skyddat]Förhandling intern övertalighet på grund av arbetsbrist för en projektledare/kostrådgivare inom område barn- och unga vuxna
RS/1989:1/2018 2018-11-09NaturvetarnaKallelse till förhandling enligt Las § 29 och MBL § 11 påkallad av arbetsgivaren angående övertalighet av nutritionist Område Barn- och unga vuxna
RS/2163:1/2018 2018-12-07[Skyddat]Orosanmälan till socialtjänsten gällande vuxen, från akutmottagningen
RUN/607:7/2017 2018-12-13[Skyddat]Slutligt beslut
RS/1028:4/2018 2018-12-14Sveriges Kommuner och LandstingRedovisning av landstingens krav på remiss i öppen vård – uppdatering december 2018
RS/765:19/2018 2018-12-14Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg Bifogad fil: "Protokollutdrag fullmäktige § 19 2018-11-15 KSA 97_2-2018.pdf"
RS/765:18/2018 2018-12-14Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg Bifogad fil: "Protokollutdrag fullmäktige § 17 2018-11-15 KSA 55_3-2018.pdf"
RS/765:16/2018 2018-12-14Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg Protokoll från Svenskt Ambulansflygs Förbundsfullmäktige 2018-11-15
RS/765:17/2018 2018-12-14Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg Bifogad fil: "Budget 2019 med plan 2020 och 2021 KSA 67-2018.pdf"
RS/2062:2/2018 2018-12-13Förvaltningsrätten i HärnösandMöjlighet att lämna yttrande i mål 5339-18, Sandås Sverige AB./. Landstingsbostäder Jämtland AB
RS/1758:2/2018 2018-12-14SekretariatetSvar på enkät Kartläggning av styren i kommuner, landsting och regioner
RUN/603:1/2018 2018-12-13[Skyddat]Ansökan om företagsstöd - Beknitted
RS/1676:2/2018 2018-12-06RegiondirektörBeslut om regionstabens verksamhetsplan 2019
RUN/484:12/2017 2018-12-12[Skyddat]Komplettering
RUN/599:1/2018 2018-12-12[Skyddat]Ansökan om kommersiell service/Särskilt driftstöd i sårbara och utsatta lägen - Sikås Livs AB
RUN/600:1/2018 2018-12-12[Skyddat]Ansökan om kommersiell service/Särskilt driftstöd i sårbara och utsatta lägen - Oskarssons dagligvaruhandel
RUN/151:12/2018 2018-12-13Region VästernorrlandProtokollsutdrag Region Västernorrland RS § 256/2018, Ordförandeskap strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland
RS/198:7/2016 2018-12-13Inköp och UpphandlingFörlängt avtal tom 2020-02-14 (dialog återfinns i E-Avrop)
RUN/530:5/2018 2018-12-10[Skyddat]Delegationsbeslut Företagsstöd Annikas Helande Formspråk
RUN/483:4/2018 2018-12-10[Skyddat]Delegationsbeslut Företagsstöd Bydalsfjällens Lift AB
RUN/480:4/2018 2018-12-10[Skyddat]Delegationsbeslut Företagsstöd Solcentralen i Norden
RS/1779:2/2018 2018-12-13Inköp och UpphandlingAvtal PriComp
RS/1779:3/2018 2018-12-13Inköp och UpphandlingPUB avtal
RUN/131:8/2016 2018-12-13TrafikverketBeslut, steg 3, Åtgärder för tillgänglighet till kollektivtrafik, väderskydd och trafiksäker skolväg, Jämtlands län, Krokoms kommun (TRV 2016/51302)
RS/1917:2/2018 2018-12-13Inköp och UpphandlingÖppningsprotokoll
RS/1917:3/2018 2018-12-13Inköp och UpphandlingTilldelningsbeslut
RUN/143:8/2015 2018-11-26[Skyddat]Beslut om slutubetalning utbetalning till projekt "Saminvest Mellersta Norrland Fond II" Period 180101-181231
RS/1917:4/2018 2018-12-13Inköp och UpphandlingAvtal Marklunds Service AB
RS/263:1/2018 2018-12-13UpphandlingsenhetenFullmakt
RS/263:2/2018 2018-12-13UpphandlingsenhetenAnsvarsförbindelse Sara L
RS/263:3/2018 2018-12-13UpphandlingsenhetenAnsvarsförbindelse Nadja I
RS/263:4/2018 2018-12-13UpphandlingsenhetenAvtal Terumo Sweden
RS/2171:2/2018 2018-12-11SocialstyrelsenUtvärdering av vård vid astma och KOL Nationella riktlinjer – Utvärdering. Huvudrapport med förbättringsområden 2018
RS/263:5/2018 2018-12-13UpphandlingsenhetenAvtal Medtronic
RS/263:6/2018 2018-12-13UpphandlingsenhetenAvtal Codan Triplus AB
RS/263:7/2018 2018-12-13UpphandlingsenhetenAvtal Cardinal Health Sweden
RS/263:8/2018 2018-12-13UpphandlingsenhetenAvtal Cardinal Health Sweden
RS/263:9/2018 2018-12-13UpphandlingsenhetenAvtal Boston Scientific Nordic
RS/263:10/2018 2018-12-13UpphandlingsenhetenAvtal Biotronik
RS/263:11/2018 2018-12-13UpphandlingsenhetenAvtal Abbott
RS/263:12/2018 2018-12-13UpphandlingsenhetenTilldelningsbeslut
<< Föregående sida Nästa sida >>