Sökresultat handlingar (antal träffar 254)Visar sidan 1 av 4
DiarienrHandlingInk/UtgAvs/MotTitel
RS/25:186/2016 2018-01-08[Skyddat]Svar på avvikelserapport till Östersunds kommun Dnr: 135/2016 från Öron-Näsa-Hals avd om vårdplanering, 161123. (RS/25:168/2016)
RS/42:11/2017 2018-01-08[Skyddat]Svar på avvikelserapport till Krokoms kommun Dnr Sn 17-106-10199 från avd 211 om vårdplanering, 171109. (RS/42:8/2017)
RS/45:18/2017 2018-01-08[Skyddat]Svar på avvikelserapport till Strömsunds kommun Dnr: 2017.179-779 från avd 211 om vårdplanering, 171015. (RS/45:11/2017)
RUN/658:2/2017 2017-12-10Område Välfärd, klimat och kompetensPM Projekt Energi- och klimatrådgivning - REVIDERAD
RUN/658:4/2017 2018-01-08Regionala utvecklingsnämndenDelegationsbeslut Ansökan Projekt Energi- och klimatrådgivning 2018-2020
RUN/658:3/2017 2018-01-08Regionala utvecklingsnämndenDelegationsbeslut Igångsättning av projekt Energi- och klimatrådgivning 2018-2020
RUN/658:5/2017 2018-01-08Område Välfärd, klimat och kompetensAnsökan till Energimyndigheten - skickad 2018-01-08
RUN/631:1/2017 2017-12-21[Skyddat]Beslut om ändrad pantsättning/säkerheter
RUN/634:2/2017 2018-01-08Utskottet för infrastruktur§60 Utskottet för infrastruktur Norrtåg AB fordonsstrategi och fordonsanskaffning
RS/44:1/2018 2018-01-04[Skyddat]Avvikelserapport RJH: 112022 från avd 211 till Östersunds kommun om procedurer/rutiner/riktlinjer 171107
RS/44:2/2018 2018-01-04[Skyddat]Avvikelserapport RJH: 108482 från Resursenheten för vuxenhabilitering (RVH) till Östersunds kommun om bemötande 170906
RS/44:3/2018 2018-01-04[Skyddat]Avvikelserapport RJH: 114109 från Ambulans nord till Strömsunds kommun om procedurer/rutiner/riktlinjer 171212
RUN/33:26/2017 2018-01-08[Skyddat]Slutrapport Startstöd för "Ruts saga"
RUN/277:3/2015 2018-01-08Raketa Redovisning av bidrag till projektet Far North #2 - Fria anslaget 2017
RUN/288:10/2017 2018-01-08Studieförbundet VuxenskolanSlutrapport Görbart " Från våra fjäll och bottnar"
RUN/288:11/2017 2018-01-08Studieförbundet VuxenskolanGörbart "Från våra fjäll och bottnar" - Föreställningsinformation
RS/12:1/2018 2018-01-08Nyhetsbyrån SirenBegäran om avvikelserapporter gällande ambulanssjukvården som inkommit under vecka 1
RUN/682:1/2017 2018-01-08Axiell Media ABAvtal om utlåningstjänst för digitala böcker
RUN/117:5/2016 2017-12-19Inlandsbanan ABBeslut om utbetalning till projekt "Inlandsbanan - Tredje stråket - förstudie" Period 160216-161231
RUN/162:9/2017 2017-12-22Utskottet för infrastruktur§61 Utskottet för infrastruktur Yttrande angående samrådsremiss för E45 delen Rengsjön-Älvros i Härjedalens kommun
RUN/712:9/2016 2017-11-30Östersunds kommunBeslut om utbetalning till projekt "Östersunds skidstadion och arenaby" Period 170301-170630
RS/715:2/2016 2018-01-08Västernorrlands läns landstingUppsägning av avtal gällande otokirurgi inom verksamheten öronsjukvård
RS/1901:7/2016 2018-01-08VinnovaRekvisition SWElife
RUN/698:3/2016 2018-01-02[Skyddat]Slutrapport Innovationscheck
RUN/251:7/2017 2017-11-30Region Jämtland HärjedalenBeslut om utbetalning till projekt "Timbanken" Period 170401-170930
RUN/576:5/2016 2017-11-30Region Jämtland HärjedalenBeslut om utbetalning till projekt "Smart Industri" Period 170101-170930
RUN/22:11/2016 2017-12-14Strömsunds kommunBeslut om utbetalning till projekt "Hållbar skoterturism i Frostviken" Period 170101-170331
RUN/317:14/2015 2017-12-01ServaNet ABBeslut om utbetalning till projekt "Informationsteknisk infrastruktur till nytta för näringsliv och samhälle" Period 170501-170831
RUN/665:1/2017 2017-06-01Område Välfärd, klimat och kompetensLaddinfrastruktur Jämtland Härjedalen - Förstudie för utbyggnad 2017-2020
RUN/665:2/2017 2017-12-15Område Välfärd, klimat och kompetensPM projekt SISL Mellersta Norrland
RUN/665:3/2017 2017-12-15Regionala utvecklingsnämndenDelegationsbeslut Igångsättningsbeslut Projekt SISL Mellersta Norrland
RUN/597:6/2016 2018-01-08[Skyddat]Slutligt beslut
RS/43:1/2018 2018-01-04[Skyddat]Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från BUP)
RS/42:1/2018 2018-01-04[Skyddat]Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från BUP)
RS/54:1/2018 2018-01-02[Skyddat]Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från Psykiatriska akutmottagningen)
RS/2726:5/2017 2018-01-05[Skyddat]Ansökan om bidrag ur frisängsfonden
RS/2726:4/2017 2018-01-03[Skyddat]Ansökan om bidrag ur frisängsfonden
RS/23:2/2018 2018-01-03[Skyddat]Ansökan om ersättning för varaktig vård (statlig ersättning för flyktingmottagande) gällande YA
RS/23:1/2018 2018-01-03[Skyddat]Ansökan om ersättning för varaktig vård (statlig ersättning för flyktingmottagande) gällande ASG
RS/64:1/2018 2017-07-05[Skyddat]Patientärende receptförnyelse
RS/64:2/2018 2017-07-05[Skyddat]Svar på fråga om receptförnyelse
RS/65:1/2018 2017-02-21[Skyddat]Klagomålsärende från patient efter läkarbesök på Odensala HC
RUN/322:20/2015 2017-12-11Stiftelsen JamtliBeslut om utbetalning till projekt "Nationalmuseum Norr" Period 170401-170630
RS/66:1/2018 2017-03-07[Skyddat]Klagomål efter läkarbesök på Odensala HC
RS/66:2/2018 2017-03-08[Skyddat]Svar patientärende
RS/2480:3/2017 2018-01-03Inspektionen för vård och omsorgBeslut från IVO efter inspektion hos vävnadsinrättning för ben och senor vid Östersunds sjukhus (IVO dnr 8.4.1-29867/2017-4)
RS/1:1/2018 2018-01-08[Skyddat]Avsägelse av uppdrag som ersättare Liberalerna i Närvårdsnämnden Frostviken (Tomas Svanström)
RS/63:3/2018 2018-01-08[Skyddat]Rättegångsfullmakt (Mål T 15915-17)
RS/63:2/2018 2018-01-08[Skyddat]Delgivningskvitto (Mål T 15915-17)
RS/63:1/2018 2017-12-19[Skyddat]Stämning gällande uppsägning på grund av personliga skäl (Mål T 15915-17)
RS/1932:4/2015 2018-01-08UpphandlingsenhetenÄndring i avtal Mallinckrodt fr o m 2018-01-01.
RUN/337:15/2015 2017-12-18Jämtland Härjedalen TurismBeslut om utbetalning till projekt "Turism 2030" Period 170101-170331
RUN/348:4/2017 2018-01-08[Skyddat]Slutligt beslut
RUN/1341:8/2015 2018-01-08[Skyddat]Slutligt beslut
RUN/26:1/2018 2018-01-08Viktor MelanderAnsökan projekt Teatergruppen
RUN/28:2/2018 2018-01-08FolkbildningsrådetBilaga: Landsting o regioner prognos 2018 Folkhögskolornas statsbidrag
RUN/27:1/2018 2018-01-08FolkbildningsrådetInformation om folkhögskolornas statsbidrag 2018
RUN/28:1/2018 2018-01-08FolkbildningsrådetInformation om folkhögskolornas statsbidrag 2018
RS/45:1/2018 2018-01-08[Skyddat]Avvikelserapport RJH: 113281 från NÄVA till Nya Närvårdens Hc Strömsund om uppmärksamhetssignal 171128
RS/1549:5/2016 2018-01-09UpphandlingsenhetenFörlängning av avtal t o m 2018-12-31.
RUN/22:4/2018 2018-01-08Regionala utvecklingsnämndenDelegationsbeslut Förfrågan om offert utvärdering av verksamhet Designcentrum
RUN/913:2/2015 2018-01-08[Skyddat]Slutrapport
RUN/29:4/2018 2018-01-09Regionala kollektivtrafikmyndigheten i NorrbottenBilagor till Trafikförsörjningsprogrammet 2018-2030
RUN/29:2/2018 2018-01-09Regionala kollektivtrafikmyndigheten i NorrbottenTrafikförsörjningsprogrammet 2018-2030
RUN/29:1/2018 2018-01-09Regionala kollektivtrafikmyndigheten i NorrbottenRemissutkast av Regionalt Trafikförsörjningsprogram i Norrbottens län 2018-2030
RUN/682:2/2017 2018-01-09Regionala utvecklingsnämndenDelegationsbeslut Avtal om utlåningstjänst för digitala böcker
RUN/582:6/2017 2017-12-20Regionala utvecklingsnämndenUndertecknat Årsavtal med föreningen Riksteatern Jämtland/Härjedalen för verksamhetsåret 2018
RUN/1061:3/2015 2015-09-15Sör-Tröndelag fylkeskommuneAngående medfinansiering till projektet Hållbar tågtransport i Atlantbanestråket
RS/1868:10/2017 2018-01-09[Skyddat]Beslut från Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.2-28744/2017 avseende vård och behandling
RS/1710:3/2017 2018-01-09[Skyddat]Beslut från Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.2-27847/2017 avseende utebliven ambulanstransport
RUN/364:2/2016 2017-12-21[Skyddat]Återtag av ansökan
RS/70:1/2018 2017-09-28Cancerforskningsfonden Norrland Ansökan om bidrag till forskningsprojekt: Immunkemiska F-Hb-provers användbarhet, vid diagnostik av kolorektalcancer i primärvården
RUN/322:21/2015 2018-01-08Stiftelsen JamtliBeslut om utbetalning till projekt "Nationalmuseum Norr" Period 170701-170930
RS/71:1/2018 2018-01-09[Skyddat]Underrättelse och begäran om handlingar
RUN/1061:6/2015 2015-06-30Region Jämtland Härjedalen Område Infrastruktur och kommunikationerProjektbeskrivning Förstudie Hållbara transporter i Nordens Gröna Bälte
<< Föregående sida Nästa sida >>