Sökresultat ärende (antal träffar 91)Visar sidan 1 av 2
DiarienrTitelAvsändare/mottagareReg.datum
RUN/130/2019Ansökan om företagsstöd - Jonsson & Paulsson Industri AB[Skyddat]2019-02-15
RS/169/2019Upphandling Emballage för farligt avfall 2014. (LS/93/2014)Inköp och Upphandling2019-02-15
Persr/102/2019Sjuksköterska med funktion som operationskoordinator till område kirurgiOmråde kirurgi2019-02-15
Persr/103/2019Rekrytering - Skötare/undersköterska till SPOT (Specialist Psykiatriskt omvårdnads team)[Skyddat]2019-02-15
HSN/223/2019Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från föräldra-barnhälsan)[Skyddat]2019-02-15
RS/170/2019Fråga om utredning efter utlämnande av journalkopior från Frösö HC[Skyddat]2019-02-15
RS/171/2019Upphandling av hotellboende för patienter o närstående Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge. (Utförs av NKS)Inköp och Upphandling2019-02-15
HSN/224/2019Förfrågan med anledning av vård i Spanien för akut bronkit (EK)Försäkringskassan NA Visby2019-02-15
GNU/2/2019Delegationsbestämmelser för gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukterGemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter2019-02-15
HSN/225/2019LPT-beslut CK[Skyddat]2019-02-15
HSN/226/2019LPT-beslut JR[Skyddat]2019-02-15
Persr/104/2019Rekrytering - Är du vår nästa chef? Välkommen till läkaravdelningen vid område psykiatri[Skyddat]2019-02-15
RUN/131/2019Ansökan om företagsstöd - Jämtlands Travsällskap[Skyddat]2019-02-15
Persr/105/2019Rekrytering av undersköterska till ortopedens vårdavdelningOmråde ortopeden2019-02-15
Persr/106/2019Rekrytering av Enhetschef Hc LugnvikPrimärvård2019-02-15
RS/172/2019Upphandling utökning av antalet användare i Centuri ärende-/avvikelsehanteringssystemInköp och Upphandling2019-02-15
RS/166/2019Statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situationSocialstyrelsen2019-02-14
RS/167/2019Lönebeslut avseende strukturell åtgärd för dietister fr.o.m. 180401 (regionövergripande fördelning)Hälso- och sjukvårdsdirektören2019-02-14
RUN/124/2019Ansökan om företagsstöd - Åre Skidfabrik AB[Skyddat]2019-02-14
HSN/220/2019Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från Lugnviks HC)[Skyddat]2019-02-14
HSN/221/2019Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från psykiatriska akutvårdsavdelningen)[Skyddat]2019-02-14
RS/168/2019Upphandling patienttransportsystemInköp och Upphandling2019-02-14
RUN/125/2019Arrangemangsbidrag 2019 -första utlysningen Kulturen2019-02-14
RUN/126/2019Produktionsbidrag 2019 – första utlysningen Kulturen2019-02-14
RUN/127/2019Projektbidrag 2019 – första utlysningenKulturen2019-02-14
RUN/128/2019STARTstöd 2019 Kulturen2019-02-14
RUN/129/2019Förfrågan om godkännande av ägarförändring[Skyddat]2019-02-14
HSN/222/2019Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från barnavårdscentralen Zätagränd)[Skyddat]2019-02-14
HSN/214/2019Upphandling Läkemedel Optune genom hyra samt kringtjänster (SKL)Inköp och Upphanding2019-02-13
Persr/94/2019Optiker till Syncentralen, område ÖÖ, Östersunds sjukhus Område Ögon Öron2019-02-13
Persr/95/2019Undersköterska till Svegs hälsocentralOmråde Primärvård2019-02-13
RS/159/2019Regional kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplanSamordningskansliet, Enheten för krisberedskap, säkerhet och miljö 2019-02-13
HSN/215/2019Patientnämndsärende (dnr 2019-29): Klagomål över tillgängligheten på mag-tarmmottagningenPatientnämndens kansli2019-02-13
Persr/96/2019Rekrytering av feriepraktikanter, verksamhetsstöd personalEkonomi- och personalavdelningen, verksamhetsstöd personal2019-02-13
HSN/216/2019Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från beroendeenheten)[Skyddat]2019-02-13
RS/160/2019Medborgarförslag från SR om utökat samarbete över gränser med andra sjukvårdsområden[Skyddat]2019-02-13
HSN/217/2019Förfrågan med anledning av vård i Tyskland för akut gastroenterit, magsjuka (GY)Försäkringskassan NA Visby2019-02-13
RS/161/2019Upphandling Administrativ förvaltning LandstingsbostäderInköp och Upphandling2019-02-13
RS/162/2019Upphandling Yttre skötsel LandstingsbostäderInköp och Upphandling2019-02-13
RS/163/2019Upphandling Bygg/VVS LandstingsbostäderInköp och Upphandling2019-02-13
HSN/218/2019Anmälan från Centraloperation/ Sterilcentralen om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter (gällande Aqualis Perform Reversed)Läkemedelsverket2019-02-13
Persr/97/2019Sjuksköterskor välkomnas till kirurgienheten Område kirurgi2019-02-13
Persr/98/2019Rekrytering - Vi välkomnar sjuksköterskor till vår slutenvård på område psykiatri! [Skyddat]2019-02-13
Persr/99/2019Annons rekrytering köksbiträde VNS semestervikariat 2019Ingrid Larsson2019-02-13
RS/164/2019Entreprenad fönsterbyte projekt nr 7121 Birka folkhögskolaOmråde Diagnostik, Teknik och Service (DTS), Fastighetsenheten2019-02-13
Persr/100/2019Sommarvikarierande undersköterskor till kirurgienhetenOmråde kirurgi2019-02-13
HSN/219/2019Nationella riktlinjer för vård vid epilepsiSocialstyrelsen2019-02-13
RUN/123/2019Ansökan om kommersiell service/Särskilt driftstöd i sårbara och utsatta lägen - Linsells Livs[Skyddat]2019-02-13
RS/165/2019Samarbetsavtal mellan Sametinget och Trøndelag fylkeskommune 2019-2022Trøndelag fylkeskommune 2019-02-13
Persr/101/2019Rekrytering av Vikarierande folkhälsosamordnare till Folkhälsoenheten Primärvård2019-02-13
Rev/4/2019Ansökan om ekonomiskt bidrag, Norrlandstingens revisionskonferens 2019Regionens Revisorer2019-02-13
RS/155/2019Regionstyrelsens uppföljning av nationella taxan 2018Regionstyrelsen2019-02-12
Persr/89/2019Sommarvikarierande dietist till barn- och ungdomsmedicin[Skyddat]2019-02-12
RS/156/2019Begäran om uppgifter om medicinska revisionsrapporter eller andra typer av uppföljningar av vården, både hos privata och landstingsdrivna verksamheterNyhetsbyrån Siren2019-02-12
HSN/206/2019Anmälan från område kirurgi om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter (gällande Curveo Intraluminal Stapler)Läkemedelsverket2019-02-12
Persr/90/2019Rekrytering av chef till utvecklings- och digitaliseringsenhetenRegionstaben,Forskning, utbildning och utvecklingsavdelningen, Utveckling och digitaliseringsenheten2019-02-12
Persr/91/2019Rekrytering av vik sjuksköterska till barn- och ungdomsavdelningen[Skyddat]2019-02-12
RS/157/2019Medborgarförslag från SR om ett utökat samarbete med Mora lasarett[Skyddat]2019-02-12
HSN/207/2019Screening för kolorektal cancer i norra regionenNorrlandstingens regionförbund 2019-02-12
Persr/92/2019Rekrytering - Logoped till Östersunds rehabcentrum[Skyddat]2019-02-12
HSN/208/2019Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP))[Skyddat]2019-02-12
HSN/209/2019Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från Krokoms HC)[Skyddat]2019-02-12
RUN/121/2019Ansökan om medfinansiering till projekt "Peak in Transformation - Koordinera och stödja innovationsprocesser" Period 190101-191231Peak Region AB2019-02-12
RUN/122/2019Ansökan om medfinansiering till projekt "Peak in Transformation - Stödja nationella och internationella ansökningar" Period 190101-191231Peak Region AB2019-02-12
RS/158/2019Uppdragsavtal om AM av Office 365Tieto Sweden AB2019-02-12
HSN/210/2019Medborgarförslag från SR om ett utökat samarbete med Mora lasarett[Skyddat]2019-02-12
Persr/93/2019Rekrytering av miljöhandläggare till inköp och upphandling, upphandlingsenhetenEkonomi- och personalavdelningen, upphandlingsenheten2019-02-12
HSN/211/2019Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från gynmottagningen)[Skyddat]2019-02-12
HSN/212/2019Rekvirering av medel från Svenskt Bråckregister Registercentrum Norr2019-02-12
HSN/213/2019Upphandling Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2017. (Utförs av SKL).Inköp och Upphandling2019-02-12
RUN/117/2019Ansökan om medfinansiering till projekt - Klimatpåverkan i fjällnära samhällen (Period 200101-230430)Mittuniversitetet2019-02-11
RUN/118/2019Ansökan om medfinansiering till projekt - The Power Region 2. Period 190701-221030Östersunds kommun2019-02-11
RUN/119/2019Ansökan om medfinansiering till projekt - Förstudie Slow Adventure Jämtland. Period 190301-190630.Peak Region AB2019-02-11
Persr/86/2019Rekrytering av enhetschef Lits hälsocentralPrimärvård2019-02-11
HSN/198/2019Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från BVC Krokoms HC)[Skyddat]2019-02-11
<< Föregående sida Nästa sida >>