Sökresultat ärende (antal träffar 66)Visar sidan 1 av 1
DiarienrTitelAvsändare/mottagareReg.datum
RS/2175/2018Beställning av utredningsmaterial /tandläkarutlåtande från Folktandvården Campus (gällande SF)Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf)2018-12-14
RS/2176/2018Lönebeslut angående ny lön from 180401 CheferPersonaldirektör2018-12-14
RS/2177/2018Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP))[Skyddat]2018-12-14
RS/2178/2018Ansökan om FoU-medel (deltidstjänst och projektmedel), syskonen Perssons donationsfond samt bas-ALF 2019[Skyddat]2018-12-14
RUN/603/2018Ansökan om företagsstöd - Beknitted[Skyddat]2018-12-14
RUN/604/2018Ansökan om medfinansiering till projekt - Den smarta fjällstuganJämtland Härjedalen Turism ek för2018-12-14
RS/2179/2018Meddelande att IVO dnr 8.2.1-40631/2018, har tagit emot klagomål på hälso- och sjukvården över felaktig diagnos för vattenskalle (Lits HC)Inspektionen för vård och omsorg (IVO)2018-12-14
RS/2180/2018Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från Myrvikens HC)[Skyddat]2018-12-14
RS/2181/2018Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP))[Skyddat]2018-12-14
RUN/599/2018Ansökan om kommersiell service/Särskilt driftstöd i sårbara och utsatta lägen - Sikås Livs AB[Skyddat]2018-12-13
RUN/600/2018Ansökan om kommersiell service/Särskilt driftstöd i sårbara och utsatta lägen - Oskarssons dagligvaruhandel[Skyddat]2018-12-13
RS/2170/2018Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från psykiatriska akutmottagningen)[Skyddat]2018-12-13
Persr/338/2018Rekrytering av leg psykolog till Barn- och ungdomshabiliteringen [Skyddat]2018-12-13
RS/2171/2018Ny utvärdering av vården vid astma och KOL Socialstyrelsen2018-12-13
RS/2172/2018Omsorgsprisindex (OPI)Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)2018-12-13
RS/2173/2018Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från BHV Krokoms HC)[Skyddat]2018-12-13
RUN/601/2018Ansökan om företagsstöd/Mikrostöd naturturism - Kolåsens Fjällhotell AB[Skyddat]2018-12-13
RUN/602/2018Allmän trafikplikt anropsstyrd trafikOmråde Infrastruktur och kommunikationer2018-12-13
Persr/339/2018Administrativ assistent till område KvinnaOmråde Kvinna2018-12-13
Persr/340/2018Rekrytering av Sjuksköterska till Östersunds rehabcentrum Rehabiliteringsavdelningen, Område HNR2018-12-13
Persr/341/2018Rekrytering av Undersköterskor till Strokeenheten, Östersunds sjukhus Strokeenheten, Område HNR2018-12-13
RS/2174/2018Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från Psykiatriska akutvårdsavdelningen 1b)[Skyddat]2018-12-13
Persr/342/2018Rekrytering av produktionsledare, kostenheten.Ingrid Larsson2018-12-13
RS/2158/2018Uppdragsutbildning MIUNInköp och Upphandling2018-12-12
RS/2159/2018Upphandling Kyltork andningsluft (fastighet)Inköp och Upphandling2018-12-12
RUN/597/2018Långsiktig regional fondstruktur- Almi Invest Mitt ABAlmi Invest Mitt AB2018-12-12
RS/2160/2018Upphandling EEG apparat till Nationellt Center för Rett SyndromInköp och Upphandling2018-12-12
RS/2161/2018Upphandling Text till tal - webbInköp och Upphandling2018-12-12
RS/2162/2018Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från Brunflo HC)[Skyddat]2018-12-12
Persr/333/2018Rekrytering av miljöhandläggare till inköp och upphandling Regionstaben, inköp och upphandling2018-12-12
RS/2163/2018Orosanmälan till socialtjänsten gällande vuxen, från akutmottagningen [Skyddat]2018-12-12
Persr/334/2018Rekrytering av systemadministratör [Skyddat]2018-12-12
Persr/335/2018Rekrytering av systemhandläggare till ekonomi- och löneserviceRegionstaben, ekonomi- och löneservice2018-12-12
RS/2164/2018Landstingens uppgiftsskyldighet enligt ersättningslagenFörsäkringskassan NA Visby2018-12-12
Persr/336/2018Rekrytering av sjuksköterskor till infektionsavdelningen [Skyddat]2018-12-12
RS/2165/2018Missnöjd med bemötande av läkare efter besök hos Hudmottagningen i Östersund[Skyddat]2018-12-12
RS/2166/2018Upphandling av Simuleringsutrustning till KTCInköp och Upphandling2018-12-12
Persr/337/2018Rekrytering av Distriktssköterskor Hc OdensalaPrimärvård2018-12-12
RS/2167/2018Upphandling Akutvagn till KTCInköp och Upphandling2018-12-12
RS/2168/2018Upphandling färdighetsträningsutr till KTCInköp och Upphandling2018-12-12
RUN/598/2018Ansökan - projekt Ögonblick att minnasPär Lindström/Mobila dokumentärredaktionen2018-12-12
RS/2169/2018Avtal Marknadsföring filmproduktion BirkaInköp och Upphandling2018-12-12
RS/2145/2018Enskilt klagomål, Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.2.1-39579/2018-4 begär yttrande och journalkopior från psykiatriska kliniken samt Närvården på hälsocentralen StrömsundInspektionen för vård och omsorg, Umeå2018-12-11
RUN/596/2018Uppföljning och utvärdering 1:1 medelRegion Jämtland Härjedalen Regional utveckling2018-12-11
RS/2146/2018Orosanmälan till socialtjänsten gällande vuxen, från akutmottagningen [Skyddat]2018-12-11
RS/2147/2018Fallpreventiva åtgärder Jämtlands länLedningskraft (representanter från länets kommuner och regionen)2018-12-11
RS/2148/2018Meddelande att IVO dnr 8.2.1-41129/2018, har tagit emot klagomål på hälso- och sjukvården över pre-op. hos dagkirurgenInspektionen för vård och omsorg (IVO)2018-12-11
RS/2149/2018Behörighet för kliniskt verksam apotekare, Region Jämtland HärjedalenOmråde kirurgi2018-12-11
RS/2150/2018Förfrågan med anledning av vård i Frankrike för urinvägsinflammation (GEO)[Skyddat]2018-12-11
RS/2151/2018Överenskommelse mellan Polismyndigheten och Region Jämtland Härjedalen om fjällräddningstjänstPolismyndigheten, Polisregion Nord 2018-12-11
RS/2152/2018Överenskommelse mellan Polismyndigheten Polisregion Nord, Räddningstjänsten i Åre kommun och Region Jämtland Härjedalen, om omhändertagande vid IVPA i Åre kommunPolismyndigheten Polisregion Nord, Räddningstjänsten i Åre kommun och Region Jämtland Härjedalen 2018-12-11
RS/2153/2018Kommuninvest Föreningsstämma 2019Kommuninvest ekonomisk förening2018-12-11
RS/2154/2018Upphandling Försäkringsmedicinska utredningar, arbetsförmågeutredningar (upphandlas av Region Västernorrland)Inköp och Upphandling2018-12-11
RS/2155/2018Finansieringsförbindelse för två processledare inom nationell/sjukvårdsregional kunskapsstyrningLandstinget i Västerbottens län, Region Västernorrland, Region Norrbotten samt Region Jämtland Härjedalen2018-12-11
RS/2156/2018Regionstyrelsens internkontrollplan 2019Regionstyrelsen2018-12-11
Persr/332/2018Rekrytering av kostadministratörIngrid Larsson2018-12-11
RS/2157/2018Regionplan för Region Jämtland Härjedalen 2019Regionstyrelsen2018-12-11
RS/2138/2018Vårdskadeutredning med händelseanalys och anmälan av allvarlig vårdskada alternativt risk för allvarlig vårdskada (Aspiration i samband med sövning)Akutområdet2018-12-10
RS/2139/2018Enkät om stabsläge åren 2015-2017Nyhetsbyrån Siren2018-12-10
RUN/594/2018Begäran om handlingar gällande författarbesök den 18 oktober på Storsjöteatern i samband med Bokens dag-arrangemanget [Skyddat]2018-12-10
RS/2140/2018Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från Bräcke HC) [Skyddat]2018-12-10
RUN/595/2018Lönerevision 2019 Förvaltningsområde Regional utvecklingRegionala Utvecklingsförvaltningen2018-12-10
RS/2141/2018Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från BB) [Skyddat]2018-12-10
RS/2142/2018Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från BVC Torvalla) [Skyddat]2018-12-10
RS/2143/2018Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från Barn- och ungdomsmottagningen)[Skyddat]2018-12-10
RS/2144/2018Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från BVC Torvalla) [Skyddat]2018-12-10