Sökresultat ärende (antal träffar 81)Visar sidan 1 av 2
DiarienrTitelAvsändare/mottagareHandläggareReg.datum
RS/58/2018Rekrytering av ST-läkare till Kvinnosjukvården KvinnoklinikenAnders Bylander2018-01-08
RUN/24/2018Ansökan om hemsändningsbidrag - Östersunds kommunÖstersunds kommunMaria Kumpula2018-01-08
RS/59/2018Beslut om övertidsersättning vid allvarlig händelse SamordningskanslietAnna-Lena Alfreds2018-01-08
RS/60/2018Rekrytering av fysioterapeut/sjukgymnast/arbetsterapeut till Storsjögläntan, deltid, vikariat för tiden fram till 190131Område kirurgiSiv Wahlström2018-01-08
RS/61/2018Årsplanering 2018 för Utskottet för personalUtskottet för personalDaniel Nilsson2018-01-08
RS/62/2018Årsplanering 2018 för Utskottet för hälso- och sjukvårdUtskottet för hälso- och sjukvårdDaniel Nilsson2018-01-08
RUN/25/2018Projekt - Yrk In Område välfärd, klimat och kompetensMarina Gregorsson2018-01-08
RS/63/2018Stämning gällande uppsägning  Anny Åsén2018-01-08
RS/64/2018Patientärende receptförnyelse Lilian Valtersson2018-01-08
RS/65/2018Klagomål efter läkarbesök på Odensala HCInvida Vårdservice ABLilian Valtersson2018-01-08
RS/66/2018Klagomål efter läkarbesök på Odensala HC Lilian Valtersson2018-01-08
RUN/26/2018Ansökan projekt Teatergruppen Viktor Melander 2018-01-08
RUN/27/2018Information om folkhögskolornas statsbidrag 2018 Folkbildningsrådet 2018-01-09
RS/67/2018Upphandling Sjukhussängar 2018. (Regionupphandling utförs av Västerbottens läns landsting).UpphandlingsenhetenLena Larsson2018-01-09
RS/68/2018Polisanmälan om sekretessbrott/dataintrång på Östersunds sjukhus (perioden april-augusti 2017) Polismyndigheten, Polisregion NordStefan Bergander2018-01-09
RS/69/2018Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från rehabcentrum Remonthagen)  Catarina Nissemark2018-01-09
RS/70/2018Forskningsprojekt: Immunkemiska F-Hb-provers användbarhet, vid diagnostik av kolorektalcancer i primärvårdenCancerforskningsfonden Norrland /Lions CancerforskningsfondCecilia Högberg2018-01-09
RS/71/2018Enskilt klagomål, Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.2-45515/2017 begär journal kopia från kirurgkliniken samt kvinnosjukvården avseende vårdenInspektionen för vård och omsorg, UmeåAnna Warg2018-01-09
RUN/28/2018Information om folkhögskolornas statsbidrag 2018 Folkbildningsrådet 2018-01-09
RUN/29/2018Remissutkast av Regionalt Trafikförsörjningsprogram i Norrbottens län 2018-2030 Regionala kollektivtrafikmyndigheten i NorrbottenRuth Öhrberg Eriksson2018-01-09
RS/72/2018Upphandling Sjuksköterska allmän till medicinkliniken (både HNR och HIM).UpphandlingsenhetenMargaretha Öst2018-01-09
RS/73/2018Upphandling Sjuksköterska, allmän, till ortopeden.UpphandlingsenhetenMargaretha Öst2018-01-09
RS/74/2018Rekrytering av Arbetsterapeut till Återhämtnings- och Rehabiliteringsenheten, K2 K2, område PsykiatriSofie Styrman2018-01-09
RS/75/2018Avtal och finansieringsprinciper för en regional resurs som donationsansvarig läkare och sjuksköterskaNorrlandstingens regionförbundLisbet Gibson2018-01-09
RS/76/2018Upphandling Läkemedelsförsörjning. (Regionupphandling utförs av Västerbottens landsting).UpphandlingsenhetenLena Larsson2018-01-09
RS/77/2018Avtal om nyttjande av magnetresonanstomografikamera och skelettröntgen i särskilda fallMedicin Direkt i Östersund ABAnne-Marie Jaarnek2018-01-09
RS/78/2018Förändringar i ägarförhållande Peak Region ABRegionala utvecklingsnämndenCharlotte Funseth2018-01-09
RS/79/2018Beställning av utredningsmaterial V G -82. Ylva Drevstad Frid2018-01-10
RS/80/2018Letter of Intent: Project "Mega Test Bed"MicrosoftGöran Larsson2018-01-10
RUN/30/2018Ansökan om företagsstöd - Westerkaela ABWesterkaela ABBerit Fält2018-01-10
RS/81/2018Enskilt klagomål, Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.2-45916/2017 begär yttrande och journalkopia från ortopedkliniken avseende vårdenInspektionen för vård och omsorg, UmeåLars Holgén2018-01-10
RS/82/2018Enhetschef klinisk fysiologil Diagnostik, teknik och serviceIngrid Larsson2018-01-10
RS/83/2018Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från akutpsykiatriska vårdavdelningen 3B) Elisabet Stjernen2018-01-10
RS/84/2018Enskilt klagomål, Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.2-45586/2017 begär yttrande och journalkopia från ortopedkliniken avseende vårdenInspektionen för vård och omsorg, UmeåLars Holgén2018-01-10
RS/85/2018Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från akutpsykiatriska vårdavdelningen 3B) Elisabet Stjernen2018-01-10
Rev/3/2018Granskning av RegionstyrelsenRegionens revisorerCarina Hemmingsson2018-01-10
RS/86/2018Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från psykiatriska akutmottagningen, son 2½ år) Elisabet Stjernen2018-01-10
RS/87/2018Rekrytering av lönekonsult till Ekonomi- och löneserviceRegionstaben, Ekonomi- och löneserviceMona Jonsson2018-01-10
RS/88/2018Rekrytering av systemhandläggare till Ekonomi- och löneserviceRegionstaben, Ekonomi- och löneserviceMona Jonsson2018-01-10
RS/89/2018Rekrytering av enhetschef område hud, infektion och medicin MedicinCarina Dahlén Andersson2018-01-10
RS/90/2018Upphandling Ramavtal Måleriarbeten Landstingsbostäder.UpphandlingsenhetenGunilla Paulsson2018-01-10
RS/91/2018Upphandling Ramavtal Golv- och mattläggningsarbeten Landstingsbostäder.UpphandlingsenhetenGunilla Paulsson2018-01-10
RS/92/2018Uppdrag som Tjänsteman i Beredskap TiB, Jessica NääsSamordningskansliet, Enheten för krisberedskap, säkerhet och miljöCarin Nordström2018-01-10
RS/93/2018Uppdrag för kvalitetssäkring för medarbetare inom område kirurgiOmråde kirurgiAnna Warg2018-01-10
RS/94/2018Köp och försäljning av värdepapper 2018EkonomiavdelningenHelena Edström2018-01-10
RS/95/2018Skuld- och tillgångsrapporter 2018EkonomiavdelningenHelena Edström2018-01-10
RUN/31/2018Inkommen förfråganLovely Lodge Restaurangfastigheter ABJan Eriksson2018-01-11
RUN/32/2018Delegationsärenden för anställningar 2018SamlingsnummerEmma Borg2018-01-11
RS/96/2018Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från avd 4B område psykiatri)  Helen Andersson2018-01-11
RS/97/2018Årlig rapport angående inventering av Autoinjektorer Carin Nordström2018-01-11
RUN/33/2018Uppsägning pga arbetsbrist inom område Välfärd, Klimat och Kompetens  Jonas Holmgren2018-01-11
RUN/34/2018Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan (samverkansavtal)Region Jämtland Härjedalen, regional utvecklingMaria Berglund2018-01-11
RS/98/2018Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från Odensala HC)  Lilian Valtersson2018-01-11
RS/99/2018Fastställande av föredragningslistaSekretariatetCharlotte Funseth2018-01-11
RS/100/2018Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från barn- och ungdomsmottagningen)  Heléne Wikstrand Fryklund2018-01-11
RUN/35/2018Rekrytering av skötare/undersköterskor till allmänpsykiatrisk vårdavdelning, område PsykiatriOmråde PsykiatriSofie Styrman2018-01-11
RS/101/2018Rekrytering av skötare/undersköterskor till allmänpsykiatrisk vårdavdelning, område PsykiatriOmråde PsykiatriSofie Styrman2018-01-11
RS/102/2018Rekrytering av Sjuksköterska till lungavdelningen MedicinCarina Dahlén Andersson2018-01-11
RS/103/2018Remiss: Förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Läkemedelsverket Charlotte Funseth2018-01-11
RS/104/2018Rekrytering av ekonomiassistent till ekonomi-och löneserviceRegionstaben ekonomi- och löneserviceMona Jonsson2018-01-11
RS/105/2018Rekrytering av Kurator till Mottagningen för psykisk funktionsnedsättning Område PsykiatriSofie Styrman2018-01-11
RS/106/2018Anhållande om medgivande för tidskrävande offentliga uppdragAnn-Marie Johansson (S)Charlotte Funseth2018-01-11
Rev/4/2018Granskning av Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsår 2017Regionens RevisorerCarina Hemmingsson2018-01-12
RS/107/2018Avstängning med lön (AB) Anny Åsén2018-01-12
RS/108/2018Avstängning med lön (ME) Anny Åsén2018-01-12
RS/109/2018Anmälan vid misstanke om att barn far illa (orosanmälan från Krokoms HC)  Tomas Karlsson2018-01-12
RUN/36/2018Önskan om utbetalning av bidrag från Folkbildningsrådet (Birka folkhögskola)FolkbildningsrådetArne Nilsson2018-01-12
RS/110/2018Inkomna journalbeställningar till regionarkivet 2018SamlingsnummerHelena Wiktorsson2018-01-12
RUN/37/2018Bildkonsten - aktiviteter 2018Länskulturen - BildkonstenKarin Kvam2018-01-12
RS/111/2018Rekrytering av Distriktsläkare med med Medicinskt ledningsansvarPrimärvård NVO ÖstersundMarianne Wiklund2018-01-12
RS/112/2018DOM, FVR medger förlängd ÖPT. TM Sverker Svensson2018-01-12
RUN/38/2018Ansökan om medfinansiering till projekt "Ökad attraktivitet och tillgänglighet av Storsjön" Period 180201-180715Samling Näringsliv Jämtlands län ek förJuliana Gardahl Wettersten2018-01-12
RUN/39/2018Fråga om försenade tåg  Ruth Öhrberg Eriksson2018-01-12
RUN/40/2018Upphandling Kvalitetssäkring e-böcker Krokom 2018UpphandlingsenhetenIngrid Printz2018-01-12
RUN/41/2018Upphandling Tillgänglighet inom biblioteksområdet 2018UpphandlingsenhetenIngrid Printz2018-01-12
<< Föregående sida Nästa sida >>